Background Heading

RADA PROGRAMOWA

W celu zapewnienia najwyższej jakości warstwy merytorycznej  naszego eventu turystyki przyszłości „I Conference&Expo Sądecka Turystyka” powołaliśmy Radę Programową. Składa się ona z wybitnych specjalistów; wykładowców akademickich,  działaczy samorządowych i praktyków biznesu turystycznego.

dr Jan Golba

Przewodniczący Rady Programowej

Burmistrz Muszyny Zdrój i prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. W przeszłości burmistrz Krynicy Zdrój, wiceburmistrz Szczawnicy. Doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Praca doktorska obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent UMCS w Lublinie – Wydział Prawa i Administracji. Absolwent Studium Zarządzania Strategicznego dla dyrektorów generalnych. Autor licznych (ok. 50 publikacji) opracowań i prac naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu: prawa, ekonomii, turystyki i uzdrowisk.

Adam Gąsior

Redaktor naczelny magazynu i portalu waszaturystyka.pl, twórca prestiżowego rankingu „100 najbardziej wpływowych ludzi w polskiej turystyce”. Dziennikarz turystyczny od ponad 25 lat piszący o branży turystycznej i podróżach. W przeszłości redaktor m.in. w „Prawo i Gospodarka”, „Poznaj Świat”, „Rynek ”.

Grzegorz Biedroń​

Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

Patryk Wicher ​

Poseł na Sejm RP, szef parlamentarnego zespołu ds. lecznictwa uzdrowiskowego.

W przeszłości dyrektor sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji CONTINENTAL w Krynicy Zdroju.

Rafał Marek

Prezes Krakowskiej Izby Turystyki. Jeden z liderów turystycznego samorządu gospodarczego w Krakowie, inicjator i organizator wielu wydarzeń m.in. Travel Meetings Krakow Małopolska #TMKM2019, śniadań turystycznych, studytourów skierowanych do przedstawicieli branży turystycznej, podczas których promuje Kraków i Małopolskę.

dr Arkadiusz Niedziółka

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw, ekspert z zakresu agroturystyki. W pracy badawczej zajmuje się różnorodną problematyką turystyki wiejskiej i agroturystyki, m.in. czynnikami rozwoju usług turystycznych na wsi, rolą agroturystyki w społeczno-gospodarczym rozwoju obszarów wiejskich, zarządzaniem i marketingiem w agroturystyce, współpracą sieciową w turystyce wiejskie i agroturystyce.

dr hab. Daniel Puciato

Członek zarządu ds. handlowych w Polskim Holdingu Hotelowym. Członek Rady Ekspertów ds. Turystyki przy Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Menedżer kierunku studiów turystyka i rekreacja, wykładowca akademicki, ekspert branży turystycznej, profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Politechniki Opolskiej. Prezes Zarządu Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Marcin Różycki

Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marcin Różycki od grudnia 2018 r. do kwietnia 2021 r. pełnił funkcję zastępcy prezydenta Kielc. Odpowiadał m.in. za zadania z zakresu turystyki, sportu, edukacji, kultury i zdrowia. Przez wiele lat jego kariera związana była z hotelarstwem, przez pięć lat był zastępcą dyrektora jednego z największych kompleksów hotelowych w Kielcach.

Jest doktorantem i wykładowcą na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku Zarządzanie i marketing oraz Szkoły Biznesu w Kielcach.

dr Bartłomiej Walas​

Prof. WSTiE- Dziekan Wydziału Turystyki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu terytorialnego. 

W latach 1996-2008 dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu, a w latach 2008-2017 wiceprezes i p.o. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, odpowiadający za strategię marketingową na rynkach zagranicznych.

dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej (doktorat: z zakresu polityki turystycznej – 1991, habilitacja: z zakresu metodologii badania aktywności turystycznej oraz jej zróżnicowań społecznych. Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania  na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie. Redaktor naczelny czasopisma „Folia Turistica” (www.folia-turistica.pl). Autor około 200 publikacji naukowych na temat różnych aspektów turystyki, w tym ośmiu monografii i podręczników. W 2018 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi „Za zasługi dla nauki polskiej”. Link do oficjalnej strony internetowej oraz pełnego wykazu publikacji: https://wtir.awf.krakow.pl/index.php/katedra-polityki-turystycznej/83-wieslaw-alejziak .

Agnieszka Puszczewicz

Agnieszka Puszczewicz jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktorat z nauk politycznych obroniła na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (temat: Proces integracji Chorwacji z Unią Europejską). Jej wielką pasją są państwa byłej Jugosławii – ich historia, kultura i teraźniejszość. Od 1995 roku prywatnie, a także zawodowo związana jest z Chorwacją. Posiada wieloletnie doświadczenie w turystyce nabyte w sektorze prywatnym zarówno w Polsce, jak i w Chorwacji. W latach 2017-2022 była dyrektorką Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce.