Projekt SĄDECKA TURYSTYKA

Nasz projekt to sieć biznesowa funkcjonująca jak system naczyń połączonych, składający się z kilku podmiotów prawnych. Tworzymy środowisko biznesowo-konsultacyjne wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenia w pracy w turystyce, mediach, marketingu i branżach pokrewnych. Naszym celem jest kreowanie przyjaznego ekosystemu do współpracy branżowej, narzędzi dla potrzeb prezentacji, promocji i odpowiedniej komunikacji marek oraz regionów turystycznych.

Wizje rozwoju Sądeckiej turystyki

Misją naszego projektu jest kształtowanie strategii rozwoju turystyki na Sądecczyźnie na kolejne 30 lat we współpracy z środowiskami samorządowymi, akademickimi, biznesowymi oraz pozarządowymi. 

Tworzymy przestrzeń do dyskusji, analizowania potrzeb, planowania i wdrażania istotnych z punktu widzenia turystyki inwestycji.

Obszarem naszych zainteresowań jest  prezentacja i promowanie  naszych regionów z wykorzystaniem nowoczesnych  technologii oraz tradycyjnych metod w innowacyjny sposób.

Pragniemy wpłynąć na zwiększanie przychodów biznesu turystycznego, zarówno prywatnego jak i publicznego a także poprawę komfortu wypoczynku turystów poprzez tworzenie lepszych i ciekawszych produktów turystycznych oraz standardu obsługi.

Siła synergii

Naszą misją jest również łączenie środowisk, które we współpracy wzniosą rozwój potencjału turystycznego naszego regionu   na nowy poziom.

Samorządowcy, przedstawiciele biznesu turystycznego, naukowcy. Teoretycy i praktycy. To z nimi chcemy stworzyć nową platformę wymiany myśli, którą będziemy przekuwać w praktyczne działania wpływające zarówno na promocje naszego regionu, przyciągnie turystów jak i inwestorów.

Powołaliśmy również radę programową, której członkowie zapewnią najwyższą jakość naszych działań.