Info o wyborze miejsca - Belmonte wycentrowane

I Conference&Expo Sądecka Turystyka

W najlepszym możliwym miejscu!

*****Hotel Belmonte – najnowszy hotel na Sądecczyźnie!

I Conference&Expo Sądecka Turystyka

To nasz flagowy event dla branży turystycznej, marketingu miejsc, samorządu i organizacji pozarządowych. Organizowany po raz pierwszy w 2022 roku, zaplanowany jest jako coroczne wydarzenie cykliczne. Nasza strategia obejmuje kolejne 3 edycje z wizją skalowania zarówno biznesowego jak i terytorialnego.

Charakter wydarzenia

I Konferencja Branży Turystycznej Sądecczyzny pn. „Odkryj Beskid Sądecki i Sądecczyznę” ma mieć charakter konferencji branżowej opartej w głównej mierze o bogate prezentacje multimedialne, eksperckie panele dyskusyjne oraz główną część galową, podczas której organizator przewiduje wręczenie nagród i wyróżnień dla przedstawicieli samorządu oraz przedsiębiorców z branży turystycznej. Celem wydarzenia jest 

konsolidacja samorządów z branżą turystyczną i wypracowanie nowych modeli współpracy opartych o nowoczesne narzędzia do marketingu miejsc, promocji regionu i budowa wartościowych sieci biznesowych.

Wyselekcjonowani goście

I Konferencja Branży Turystycznej Sądecczyzny pn. „Odkryj Beskid Sądecki i Sądecczyznę” jest to event o charakterze VIP-owskim. Pośród zaproszonych gości będą m.in. samorządowcy,

od szczebla lokalnego, przez powiatowy i wojewódzki po krajowy. Dużą część gości stanowić będą wyselekcjonowani według klucza jakości dostarczanych usług przedstawiciele branży turystycznej z regionu Sądecczyzny i spoza niego. Ponadto zaproszeni będą również przedstawiciele istotnych 4z punktu widzenia m.in. organizacji pozarządowych i innych, mających realny wpływ na kształtowanie produktu turystycznego i pozytywnego wizerunku regionu.

I Conference&Expo Sądecka Turystyka w Krynicy-Zdroju

Plan dnia 12 grudnia 2022 r.

Jest to plan ramowy określający główną tematykę zagadnień. Szczegółowy plan z pełnym opisem będzie podany na 14 dni przed wydarzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt merytorycznych i godzinowych a także zmian wynikających z jego przebiegu tzw. siły wyższej i nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zwłaszcza związanych z obostrzeniami pandemicznymi i innymi.