Współpraca biznesu z samorządami.

Efektywne działania na rzecz promocji regionu.

Turystyka to system naczyń połączonych. Czasy, gdy turyści byli mało mobilni i pozostawali w jednym, wybranym miejscu destynacji na cały pobyt minęły już bezpowrotnie. Obecnie turysta poszukuje produktów sieciowych, możliwości spełniania potrzeb swoich i swojej rodziny w sposób wielopłaszczyznowy. Goście odwiedzający nasz region rzadko mają świadomość przekraczania granic pomiędzy miejscowościami, gminami czy powiatami, planując trasę wycieczki czy to pieszo, samochodem czy rowerem przemierzają oni teren nie bacząc na granice administracyjne. 

Z tego też powodu uważamy, że promowanie zarówno walorów naturalnych jak i atrakcji turystycznych powinno odbywać się ponad tymi granicami.

 

Wierzymy, że wspólne działania w skonsolidowanej sieci biznesu turystycznego, samorządów i organizacji pozarządowych mogą przynieść niesamowity efekt synergii, który nie jest możliwy do osiągnięcia indywidualnie. Od lat opracowujemy nowe formy wydawnicze oparte zarówno o sprawdzone, tradycyjne metody jak i nowoczesne technologie w służbie turystyki dla lepszej jakości usług i produktów informacyjnych dla gości turystycznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami narzędzi wydawniczych.
cooperation blue

Współpraca partnerska

Wierzymy, że połączenie naszych doświadczeń, wykorzystanie dźwigni marketingowej naszych partnerów z Państwa wiedzą i doświadczeniem przyniesie naszemu regionowi jako całości doskonałe wyniki promocyjne. Będąc naszym partnerem jesteś jesteś częścią większej całości, a razem możemy więcej!

 

Zapraszamy do podpisania z nami długoterminowych umów partnerskich zwiększających możliwości stałych i cyklicznych działań promocyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i najnowszych trendów marketingu miejsc.